Inteligentní řízení solárních elektráren

Svěřte řízení své solární elektrárny a spotřebičů inteligentnímu systému
electrical_services

Propojení výroby se spotřebou

Základem pro co možná nejefektivnější řízení jsou kvalitní předpovědi výroby a spotřeby. Umělá inteligence nám vytváří několik modelů a na jejich základě se snažíme spotřebu co nejvíce přiblížit k výrobě.
battery_horiz_075

Ochrana baterie

Prodloužení života solární baterie je jedním ze základních principů řízení. Již se Vám nestane, aby baterie cyklovala na nízké úrovni nabití, měla za den několik nabíjecích cyklů anebo se z ní čerpala energie, když je to ekonomicky nevýhodné.
trending_up

Využití spotových cen

Pokud máte spotové ceny elektřiny, řídíci algoritmy budou pro prodej energie vyhledávat nejoptimálnější období a naopak v případě nedostatku vlastní energie posunou spotřebu do okamžiků nejnižších cen.

Jak Sophistio řídí solární elektrárny?

Maximální využívání solární energie, když je k dispozici. Omezování spotřeby, když solární energie chybí.

U mnoha spotřebičů je možné jejich spuštění plánovat v čase tak, aby se využilo maxima solární energie. Typickým příkladem takového spotřebiče je bojler pro ohřev teplé užitkové vody. Může to být ale i tepelné čerpadlo, pračka, myčka anebo "koupelnové žebříky". Na druhé straně stojí spotřebiče, jejichž typickým zástupcem je bazénová filtrace anebo ohřev bazénu. Běh takových spotřebičů je možné zastavit anebo významně omezit ve dnech, kdy je solární energie nedostatek.

Ohřev vody je mnohdy výhodnější akumulace než ukládání energie do baterie.

Ohřev vody bývá jednou z nejvyšších položek ve spotřebě energií každé domácnosti a spotřeba bývá velmi pravidelná a předvídatelná. Pokud ohříváte vodu v elektrickém bojleru máte k dispozici obrovskou akumulační kapacitu, kterou každý den využíváte. Se solární elektrárnou je možné ohřev vody spustit, jakmile je energie dostatek a v případě nadbytku energie ho nahřát i na vyšší teplotu a tím zajistit další přídavnou akumulaci. Vždy je lepší ohřívat teplou užitkovou vodu rovnou, než ukládat energii do baterie. Běžně se totiž stává, že slunce nabije baterii a bojler zůstane studený a když pak HDO bojler sepne, celá baterie se vybije pro nahřátí vody.

Plánování spotřeby a dobíjení podle předpovědi výroby pro maximální efektivutu a ochranu baterie.

Cílem inteligentního řízení je spotřebovávat energii přímo bez ztrát způsobených ukládáním do baterie a také docílit toho, aby baterie měla každý den jen jeden nabíjecí cyklus. Při západu slunce pak bude nabitá na 100% a připravena na pokrytí večerní a noční spotřeby. Při nepříznivých slunečních podmínkách, zejména tedy v zimě, může řízení baterii odstavit od spotřeby, aby se zabránilo jejímu neúplnému nabíjení a opakovanému cyklování na nízké úrovni. Baterii se pak může dobíjet postupně na 100% i několik dní.

Energie v baterii není zadarmo

Solární baterie je obvykle nejdražší komponentou celého systému a má omezený počet nabíjecích cyklů. Proto na ni nelze nahlížet jako na úložiště energie "zdarma" a v rozhodování o jejím použití je potřeba počítat s jejím opotřebením. Pro představu - při obvyklých cenách stojí uložení 1 kWh energie do baterie přibližně 2 Kč.

Maximalizace zisků při prodeji, spotové obchodování, využívání nízkých tarifů, integrace virtuální baterie.

Při prodeji za spotové ceny je cílem maximalizovat prodeje v okamžicích, kdy je cena nejvyšší, a naopak spotřebovávat maximum energie, když je její prodej nevýhodný či cena nejnižší. U systémů s baterií je možné řídit i její nabíjení ze sítě za nízké ceny (obvykle v noci) a prodej uložené energie ve špičce za ceny vysoké. I když nevyužíváte spotové ceny, Sophistio stejně u všech ovládaných spotřebičů pracuje s cenou elektrické energie aspoň v úrovni vysoký tarif/nízký tarif. Pokud využíváte virtuální baterii, systém umí kalkulovat i s energií tako uloženou.

solar_power

Rychlejší návratnost investice

Správné využití solární energie zkrátí návratnost Vaší investice do fotovoltaiky. Kalkulace návratnosti jsou mnohdy zkreslené a některé solární instalace se svému majiteli vlastně nikdy nevrátí. Inteligentní řízení běžně zvedá využití vlastní energie na dvojnásobek a tím se návratnost výrazně krátí.
heat_pump

Propojení tepelného čerpadla

Propojení solární elektrárny s tepelným čerpadlem dokáže přinést úspory v řádu desítek procent a výrazně zvýšit energetickou soběstačnost. Více informací a popis jak to funguje naleznete v sekci Prediktivní řízení tepelných čerpadel
apartment

Připraveno na komunitní energetiku

V roce 2024 umožní legislativa sdílení energií mezi několika odběrnými místy - typicky mezi několika nemovitostmi jednoho majitele nebo v rámci rodiny. Tímto způsobem budete moci svou energii využít zase o stupeň efektivněji.

Jak začít Sophistio používat pro Vaši solární elektrárnu

V první řadě je nutné získat data ze solárního měniče. Dokážeme napojit většinu běžně používaných měničů ať už přes MODBUS, TCP/IP, přes API portálů výrobců, anebo přes systém řízení chytré domácnosti.

V sekci Jak Sophistio funguje naleznete detailnější popis, jak celý systém funguje a jak se připojit.

Rozmyslete si, jaké máte spotřebiče, které z nich chcete ovládat přes Sophistio a kontaktujte nás, rádi s Vámi probereme možnosti a najdeme nejlepší možné řešení.

Proč použít Sophistio a ne "běžné vytěžovače FVE"?

Sophistio je o generaci pokročilejší

Predikujeme výrobu i spotřebu. Pokud víme, že energie bude dostatek, můžeme spotřebiče spustit už s prvními paprsky a na nic nečekat. Pokud víme, že energie bude naopak málo, můžeme začít rovnou odebírat energii ze sítě a šetřit baterii. Dokážeme řídit všechny klíčové spotřebiče na základě optimálních cen, nespalujeme jen přebytky energie. Vytěžovače na principu fázového řízení mohou také nevhodně zatěžovat střídač i baterii a mnohdy fázové řízení neprospívá ani spotřebičům a vytváří v síti rušení. U nás díky předpovědi hledáme nejlepší vykrytí křivky výroby křivkou spotřeby jen zapínáním a vypínáním spotřebičů.

Dokážeme řídit i složité spotřebiče

Pomocí Sophistio můžete řídit tepelné čerpadlo, aby využilo maximum solární energie či dobíjecí stanici pro elektromobily. Obecně je řídícímu systému úplně jedno, jaký spotřebič přesně řídí. V případě, že konkrétní zařízení neznáme, stačí doplnit integraci.

Zvládáme řídit i méně časté typy instalací

Nemáme problém s ostrovními elektrárnami, elektrárnami s více měniči, elektrárnami pro fotovoltaický ohřevu TUV anebo i fototermickými systémy. Energie se vyrábí a počítají vždy stejně. I u fotovoltaického ohřevu TUV či fototermiky jde systém inteligentně řídit. V těchto typech instalací je totiž obvykle trvale zapojen ohřev vody v horní části akumulační nádoby a slunce ohřívá spodní část. Pokud nám předpověď říká, že sluneční energie bude dostatek, můžeme elektrický ohřev blokovat a tím zejména v letních měsících získat zajímavou úsporu. Dokonce dokážeme řídit i solární elektrárnu jen na základě předpovědi bez reálných dat (vhodné pro instalace bez přístupu k datům z měniče).

Jeden graf za vše

Na grafu výše je slunný den běžné solární elektrárny. Jedná se o ostrovní elektrárnu, jejichž řízení je z principu složitější, protože je nutné všechnu elektřinu spálit a zároveň maximum naakumulovat.
Dopoledne se spustilo tepelné čerpadlo pro ohřev TUV a následně se přepnulo na ohřev bazénu. Paralelně s ohřevem bazénu běžela topná spirála pro ohřev TUV na vyšší teplotu. Špičky spotřeby jsou způsobeny neřízeným spotřebičem (pračka).
Po 16:30 došlo k vypnutí všech řízených spotřebičů, aby baterie zůstala maximálně nabitá a měnič snížil na chvíli výkon solární elektrárny.
Baterie měla za celý den jen jeden nabíjecí cyklus s minimem poklesů a v odpoledních hodinách dosáhla 100%.

cloud_download

Stále aktuální

Celý systém je provozován v cloudu jako on-line služba, kterou neustále vyvíjíme a rozšiřujeme. Řízení se také neustále samo zdokonaluje na základě získaných dat. Fyzicky instalujeme jen nejnutnější zařízení, která zajišťují základní funkce jako je načítání dat ze starších zařízení a vlastní spínání spotřebičů.
p2p

Spolupráce s více měniči

Bez problémů dokážeme řídit i elektrárny s více měniči či různě komplikované instalace. Pokud máte více solárních elektráren, v portále Sophistio můžete sledovat všechny na jednom místě. Zařízení mohou být od různých výrobců - pokud poskytují data a mají rozhraní pro ovládání, spojíme je v jeden celek.
payments

Minimální pořizovací náklady

Díky online platformě si můžete Sophistio snadno vyzkoušet bez velkých investic. Pokud je možné napojení dat ze solárního měniče přes portál výrobce, stačí jen malá investice do ovládané zásuvky a hned můžete systém využívat. Sophistio jako takové je vždy na vyzkoušení zdarma.