Řízení komunitní energetiky

Sdílejte vlastní elektřinu a získejte nezávislost na dodavatelích.

Neprodávete elektřinu, když ji dokážete využít v jiné nemovitosti

Komunitní energetika po novelizaci energetického zákona od 1. 7. 2024 dává každému svobodu volně sdílet elektřinu, kterou vyrobí. Může ji spotřebovat sám jinde (třeba si temperovat přes zimu chalupu), darovat ji v rodině (ohřívat rodičům vodu v bojleru) nebo ji prodávat ostatním členům komunity. Je to revoluční změna výhodná pro všechny - snad kromě zavedených velkovýrobců elektřiny. Díky Sophistiu u toho můžete být od začátku!

query_stats

3 dobré důvody

Komunitní energetika zvyšuje nezávislost na tradičních dodavatelích, při dobrém řízení dokáže významně snížit náklady a podporuje využití čistých obnovitelných zdrojů. Jednoduše řečeno, přináší víc soběstačnosti, víc peněz pro život a víc udržitelnosti.
solar_power

Teď je ten správný čas

Nejdřív začněte přes Sophistio řídit svou vlastní fotovoltaiku, tepelné čerpadlo či další spořebiče v místě elektrárny. Legislativa je připravena od 1. 7. 2024. Až budete připraveni i vy, zapojíte do systému spotřebiče v dalších lokalitách. Na geografické vzdálenosti nezáleží.
payments

Snadný start

Sophistio funguje kompletně on-line, do začátku vám stačí WiFi zásuvka a napojení měniče elektrárny. Později přidáte ještě měřiče spotřeby. Počítejte s investicemi v řádu jednotek tisíc korun na každé odběrné místo. Drobný měsíční paušál za provoz služby zatím neúčtujeme.

Otázky a odpovědi

Co to je komunitní energetika?

Komunitní energetiku si můžete představit jako takovou sousedskou výpomoc s elektřinou. Když mám sám elektřiny ze svých solárních panelů nadbytek, zdarma nebo za úplatu ji poskytnu někomu jinému. Je přitom jedno, jak daleko se můj "soused" nachází.

Jak komunitní energetika funguje?

Aby v komunitě elektřina "vyzbyla na všechny", potřebuje komunitní energetika sofistikovaný řídící systém, jako je právě Sophistio. To vzdáleně ovládá spotřebiče v rámci celé komunity, má plán priorit a přídělů pro jejich spouštění (tzv. alokační klíče). Sběr dat i samotné řízení probíhají přes internet, takže nezáleží, kde je zdroj energie a kde spotřebič.

Může být v komunitě i více zdrojů energie?

Sophistio je připraveno řídit i komunitní systémy s více zdroji, obvykle několika solárními elektrárnami. Veškeré výpočty se neustále provádějí na centrálních serverech a spotřebiče jen přes internet dostávají pokyny, kdy se zapnout a kdy vypnout.

Jak probíhá řízení v rámci komunitní energetiky?

V komunitní energetice se provádí odečet z chytrých elektroměrů každých 15 minut. V těchto 15 minutách je nejlepší, pokud se výroba a spotřeba v rámci komunity rovná. Sophistio hlídá množství vyráběné energie v komunitě a vhodným zapínáním a vypínáním spotřebičů udržuje rovnováhu.

Jak se můžu do komunitní energetiky zapojit?

Nejsnazší cestou je stát se tzv. aktivním zákazníkem a sám v jiném místě nebo v rodině spotřebovávat přebytky energie vyrobené typicky solární elektrárnou. Druhou možností, kterou novela energetického zákona zavádí, je tzv. energetické společenstí založené nejčastěji pro sdílení "obecní" elektřiny z obnovitelných zdrojů. Už z dřívějška je možné sdílet energii uvnitř bytového domu.

Aktivní zákazník

Takový zákazník vyrábí na jednom odběrném místě více elektřiny, než potřebuje. Přebytky spotřebovává buď v jiné své nemovitosti kdekoli v ČR, nebo je sdílí se svou rodinou či přáteli ve skupině až 10 členů. Bez ohledu na vzdálenost i příslušnost k distribuční síti.

Všechna odběrná místa ve skupině aktivního zákazníka musí být vybavena průběhovým měřením spotřeby a nahlášena Energetickému datovém centru včetně tzv. alokačních klíčů, tedy pravidel pro přidělování elektřiny. Zní to složitě? Nebojte se, s námi to zvládnete, dokážeme najít to správné řešení i pro vás.

Ozvěte se nám se svou představou

Energetické společenství

Může mít až 1000 členů a už vyžaduje nějakou právní formu (právnická osoba, družstvo nebo spolek). Této možnosti využijí hlavně obce, aby mohly sdílet elektřinu mezi obecními budovami a třeba i nabídnout levnější elektřinu místním obyvatelům z lokálních obnovitelných zdrojů - ať už to je fotovoltaická elektrárna na střeše školy, nebo třeba místní vodní či větrná elektrárna. I tady může být Sophistio velmi užitečné.

Kontaktujte nás

Sdílení energie v bytovém domě

Ukázkovou komunitní energetikou tohoto typu je bytový dům s fotovoltaickou elektrárnou na střeše. Výroba enegie ze slunce pokrývá společnou spotřebu domu a zároveň jsou přebytky energie rozděleny a spotřebovávány mezi jednotlivé byty v domě. I pro tento typ komunitní energetiky máme řešení.

Kontaktujte nás
payments

Sdílejte

Výkupní ceny elektřiny ze solárních elektráren neustále klesají. Přestaňte prodávat energii za drobné a raději ji využijte sami jinde anebo ji prodejte přímo v komunitě. Příjmy z komunitní energetiky se nedaní.
query_stats

Komplexní přehled

Pokud osadíte odběrná místa v rámci komunitní energetiky chytrými elektroměry, získáte i kompletní grafy s přehledem spotřeby na všech odběrných místech. I to vám pomůže získat přehled nad svými energiemi.
solar_power

Budoucnost

S rostoucím počtem obnovitelných zdrojů se zvyšují náklady na distribuci energie. Zapojením do komunitní energetiky přímo pomáháte spotřebovávat energii v okamžicích výroby a tím i stabilizovat energetickou soustavu.