Jak Sophistio funguje?

A jak se připojit a začít ho využívat?

Jak to celé funguje

Možnost přímého řízení a jen jako zpracovatele dat

Sophistio je softwarová platforma, která do sebe integruje sběr dat, vytváření modelů chování systémů pomocí umělé inteligence a na základě toho pak poskytuje informace pro řídící systémy.

Propojení probíhá pomocí jednoduchého HTTP API či MQTT zpráv. Sophistio je tedy kompatibilní s většinou starších i nových systémů pro řízení a IoT.

Sophistio je možné využít v jakémkoliv řídícím systému. Pomocí API můžete získat nejen data pro přímé řízení či přímo ovládat koncová zařízení, ale i jen různé předpovědi výroby a spotřeby či plány spuštění pro jednotlivé spotřebiče. Využití tak najde nejen u koncových uživatelů pro přímé ovládání, ale i v průmyslových profesionálních aplikacích v módu predikcí, kdy si řídící systém tyto informace již interpretuje sám a může je brát pouze jako "předpovědi a doporučení".

Mód přímého řízení

Režim přímého řízení je určen primárně pro koncové uživatele z řad domácností. V režimu přímého řízení Sophistio přímo ovládá koncové spotřebiče a optimaluzuje jejich časy spuštění, vypnutí či nastavení výkonu. U ovládaných zařízení není vždy možné využít přímo HTTP či MQTT rozhraní a ovládaná zařízení je pak potřeba připojit přes různé převodníky (například pro rozhraní MODBUS). Jako takové převodníky používáme v jednodušších případech minipočítače s Raspberry Pi, v případě potřeby komplexnějšího řešení jednotky UniPi. Ty mohou data nejen načítat ale spotřebiče i přímo spínat.

Pro přímé spínání spotřebičů jsme dále kompatibilní s jednotkami Shelly (moduly do zásvuky, na DIN lištu i do instalačních krabic), Tinycontrol (LK3,LK4) a připravujeme další. V principu dokážeme ovládat jakékoliv zařízení s HTTP anebo MQTT rozhraním.

Mód predikcí

Režim predikcí je určen pro spolupráci se složitějšími systémy řízení. Obvykle funguje tak, že z řídícího systému dostáváme pravidelně data a na jejich základě vytváříme pomocí strojového učení předpovědi - například křivky očekávané výroby energie anebo její spotřeby a plány spouštění spotřebičů. Řídící systém tyto informace pak zpracuje a na jejich základě a další vlastní logiky provádí vlastní řízení.

Napojení solárních elektráren

V případě řízení solárních elektráren můžeme využít několik typů napojení, přičemž každé má své výhody a nevýhody.

Propojení přes online API portálů měničů (např. SEMS portál, VRM portál, ...)
většina moderních měničů odesílá svůj aktuální stav do cloudu výrobce měniče a je možné odtud data získat. Výhodou je rychlé nastavení bez nutnosti převodníků, nevýhodou mnohdy značně pomalá aktualizace dat. Tato metoda je vhodná pro prvotní vyzkoušení funkcí našeho systému.

Propojení přes lokální síť
Většina měničů má také možnost vyčítání dat přes lokální síť pomocí TCP Modbus, MQTT, HTTP či vlastních protokolů. Výhodou tohoto řešení bývá rychlá odezva, nevýhodou je převodník, který už musí být v síti LAN.

Přímé propojení přes RS485
Opět drtivá většina měničů podporuje i tento druh připojení, který je realizačně nejnáročnější, ale poskytuje nejpřímější data bez zpoždění. Toto řešení je také zajímavé tam, kde majitel elektrárny "nechce odesílat data do Číny", protože měnič potom není nutné mít vůbec přímo připojený k internetu.

Napojení tepelných čerpadel

Propojení tepelných čerpadel je mnohem specifičtější a každý výrobce a každý model mívají komunikaci řešenou jinak. Tepelná čerpadla nicméně obvykle disponují rozhraním MODBUS, vstupy 0-10V pro řízení výkonu kompresoru či dalšími digitálními vstupy, které můžeme využít. Snažíme se dokázat komunikovat i se staršími typy, protože v případě tepelných čerpadel se vhodným řízením dají i u starších typů získat parametry nejnovějších modelů.

Možnost využívat Sophistio z jakéhokoliv systému "smart home"

Vzhledem k otevřenosti a jasně definovanému rozhraní je samozřejmě možné Sophistio využít ze systémů jako Home Assistant, Node-RED, Domoticz a podobných.

Napojení průmyslových řídících systémů

Sophistio HTTP API či MQTT lze použít i pro napojení profesionálních aplikací. V případě potřeby je možné vytvořit speciální komunikační rozhraní či naprogramovat převodník.

lock_open

Nejsme vázání na konkrétní výrobce

Snažíme se integrovat co největší množství zařízení bez ohledu na výrobce. Nevytváříme žádný uzavřený ekosystém a bojujeme proti řešením "musíte mít všechno od nás".
in_home_mode

I pro existující instalace

Jedním z našich cílů je pomoci s řízením již existujících a z pohledu řízení mnohdy odbytých instalací. Bojujeme proti řešením "tohle nejde, musíte si od nás koupit nový typ".
vpn_lock

Vše provozováno v ČR

Veškerá data jsou zpracovávána a ukládána na serverech umístěných v České republice. Nemusíte se tedy obávat, že Vaše data končí někde v Číně.