Dlouhodobý sběr dat

Základním předpokladem pro správné řízení systémů, je dlouhodobě sbírat a uchovávat všechny důležité veličiny. Tyto informace slouží nejen k vytváření prediktivních modelů chování, ale i k dohledu správné funkce.

Umělá inteligence pro predikce

Data o chování v minulosti jsou pomocí strojového učení využívána k vytváření velmi přesných předpovědí chování v budoucnosti. U solární elektrárny se systém naučí predikovat výrobu aniž by znal orientaci panelů. V systémech vytápění si sám určí model tepelných ztrát.

Řešení jako služba

Celé řešení funguje moderním způsobem jako on-line služba "Control as a Service". Napojení je možné přes HTTP API nebo MQTT a není závislé na zařízeních konkrétních výrobců. Sophistio může řídit jakýkoliv systém, který dokáže poskytnout data a následně zpracovat řídící veličiny.

Inteligentní řízení solárních elektráren

Solární elektrárna mnohdy svému majiteli nepřináší očekávanou úsporu. Důvod bývá jednoduchý - většina vyrobené energie odteče bez využití do sítě a později je potřeba ji zase nakoupit. Naše řízení určí předpověď výroby a snaží se postupně spouštět všechny spotřebiče tak, aby se maximum energie využilo. Pokud je solární energie nedostatek, řízení zajistí, aby se odebírala ze sítě v okamžicích nejnižších cen.
Zjistit více
Inteligentní řízení solárních elektráren

Prediktivní řízení tepelných čerpadel

Účinnost tepelného čerpadla je závislá na venkovní teplotě a vlhkosti. Většina čerpadel je řízena ekvitermní regulací, která podle klesající venkovní teploty přidává výkon. Tento styl řízení jde ale přímo proti energetické účinnosti. Prediktivní řízení se snaží vytěžit maximum energie v okamžicích nejlepších podmínek. Ideální je spojení tepelného čerpadla a solární elektrárny, kdy lze díky inteligentnímu řízení dosáhnout úspor v řádu desítek procent.
Zjistit více
Prediktivní řízení tepelných čerpadel

Řízení komunitní energetiky

Komunitní energetika umožňuje sdílet vyrobenou energii v rámci uzavřené skupiny odběrných míst. Základem pro úspěšné fungování je dokázat řídit spotřebu mnoha spotřebičů rozprostřených v mnoha bytech či budovách pomocí přidělených klíčů a využít maximum vyrobené energie. Naše technologie je díky on-line platformě a komplexnímu fungování přes internet k tomuto účelu přímo stvořená.
Zjistit více
Řízení komunitní energetiky

Sběr dat

Dlouhodobý sběr dat je základem pro naše fungování. Data ale nemusí sloužit jen jako základ pro kvalitní řízení, ale dávají i dokonalý přehled o správné funkci. Rozhraní pro sběr dat a nástroje pro dohled jsou univerzální a můžete je tedy používat pro jakýkoliv řídící systém.
Zjistit více
Sběr dat

Obecné řízení vytápění

Obdobně jako se prediktivně řídí tepelná čerpadla se dají řídit jakékoliv systémy vytápění. Model predikce spotřeby tepla určí předpokládané ztráty s ohledem na akumulační schopnosti budovy a předpověď počasí a optimalizuje množství a časy dodávky. V případě proměnné ceny energií je možné také spotřebu tepla optimalizovat podle ceny a využít akumulace budovy.
Zjistit více
Obecné řízení vytápění
factory

Pro domácnosti i velké celky

Sophistio může fungovat v módu přímého řízení, kdy přímo ovládá spotřebiče. Toto řešení je vhodné zejména pro domácnosti. V módu predikcí dokáže zpracovávat množství dat z jiných řídících systémů a dávat zpřesňující informace pro řízení. Toto řešení je vhodné pro profesionální řídící systémy.
handshake

Spolupráce

Díky nám se můžete nadále věnovat tomu, co dobře umíte a pokročilé algoritmy řízení a sběr dat nechat na nás. Je úplně jedno, zda ovládáte vytápění budovy, chcete řídit spotřebu energií podle výroby solární elektrárny anebo chcete mít jen všechna data archivována na jednom místě.
eco

I pro starší zařízení

Inteligentní řízení dokáže vytěžit maximum i ze starších zařízení a dát jim parametry a funkce nejnovějších modelů. Pokročilejší řídící software je totiž mnohdy jediný rozdíl mezi "starými" a "novými" typy a fyzikální zákony platí pro všechny stejně.