Řízení komunitní energetiky

Sdílejte energii mezi sebou a spouštějte spotřebiče vzdáleně

Komunitní energetika je moderní přístup k výrobě a spotřebě elektrické energie, kdy malí výrobci budou moci vyrobenou energii přímo prodávat dalším malým spotřebitelům. Laicky řečeno v nejobvyklejším případě soused nebo obec se solární elektrárnou bude přímo prodávat energii dalším sousedům, pokud jí bude mít nadbytek.

Jaký způsobem se řídí komunitní energetika

Aby mohla komunitní energetika fungovat v optimálním stavu - tj. energii opravdu spotřebitelé spotřebovávají, když ji majitel elektrárny prodává, je nutné mít řídící systém, který vzdáleně ovládá spotřebiče a to nejen v rámci jedné budovy, ale v rámci celé komunity. Náš systém s tímto vším díky cloudové infrastruktuře nemá problém a je to vlastně jedna z jeho přirozených funkcí. Sběr dat i vlastní řízení probíhají přes internet a nezáleží tudíž, kde je zdroj energie a kde spotřebič. Díky otevřenosti software navíc vůbec nezáleží, zda je v komunitě jeden nebo více zdrojů energie.

Obecně pro řízení komunitní energetiky platí prakticky stejná pravidla a konfigurace jako pro řízení solárních elektráren. Pro správné fungování je zde potřeba zajistit co nejrychlejší sběr dat a co nejrychlejší reakci všech spotřebičů. A také mít detailní plány, priority a příděly pro spouštění spotřebičů aneb "aby na všechny vyšlo".

Řešení pro bytové domy

Komunitní energetika v bytových domech je prozatím jediný možný způsob užití v ČR. Řízení spočívá v rozdělování přebytečné energie vzdáleným spouštěním spotřebičů podle přidělených klíčů - podílů na vyrobené energii. Účtování je po 15 minutách a je potřeba zajistit, aby v dané čtvrthodině spotřeba odběrného místa nepřesáhla množství podle přiděleného klíče. V aktuálním stavu je přidělování klíčů statické (tj. napevno máte nárok např. na 10% vyrobené energie a zbytek vyrobené energie odteče do sítě mimo budovu) a to reálné využití výrazně omezuje. V roce 2024 by mělo dojít v této oblasti ke změně.

Sdílení energií v rodině či mezi několika nemovitostmi jednoho majitele

Tento typ komunitní energetiky je pojmenován "aktivní zákazník" a definuje skupinu až deseti členů, kteří se mezi sebou budou moci vyrobenou elektřinu sdílet. Typické využití tohoto typu komunitní energetiky je v rámci rodiny nebo při vlastnictví několika nemovitostí. Například pokud Vám fotovoltaická elektrárna na rodinném domě aktuálně vyrábí nadbytek elektřiny, můžete ji využít pro temperování víkendové chalupy nebo z přebytků energie ze své elektrárny ohřívat bojler u někoho z rodiny.

"Aktivní zákazník" je nejjednodušší možnou variantou komunitní energetiky, a to i z pohledu řízení. Účtování se provádí po 15 minutách a je potřeba vždy zajistit, aby v dané čtvrthodině spotřeba odběrných míst byla nižší než výroba. Díky užívání komunikace přes internet pro ovládání jednotlivých prvků jsme na toto bez problémů připraveni.

Tento typ sdílení by měl být dostupný od druhé poloviny roku 2024 a očekává se, že to bude nejčastější typ užití komunitní energetiky.

Řešení pro energetická společenství

Energetická společenství mohou čítat až 1000 členů a být územně rozsáhlá. Jako u všech typů komunitní energetiky, je z pohledu řízení potřeba zajistit ovládání spotřebičů pomocí internetového připojení.

Sophistio může do jednoho společenství integrovat více zdrojů energie, a to i různých typů. Cílem regulace je vždy rozdělit vyrobenou energii podle předurčených klíčů tak, aby na všechny vyzbylo podle jejich přídělu.

Tento typ komunitní energetiky by měl být dostupný od druhé poloviny roku 2024.

query_stats

Připravte se již nyní

Již nyní můžete na Sophistio připojit svou solární elektrárnu a ovládat spotřebiče. Mezitím si můžete připravit vše potřebné pro ovládání spotřebičů v dalších lokalitách. Jakmile bude legislativa platná, bude stačit jen jednoduchá registrace a můžete hned solární energii sdílet.
solar_power

Více zdrojů

Bez problémů dokážeme řídit i komunitní systémy s více zdroji (obvykle několika solárními elektrárnami) bez ohledu na lokalitu a vzdálenost. Veškeré výpočty se neustále provádějí na centrálních serverech a spotřebiče jen přes internet dostávají pokyny, kdy se zapnout a kdy vypnout.
payments

Nízké pořizovací náklady

Tím, že je celé řešení on-line, nemáme problém s komunikací a propojením jednotlivých prvků. Pro jednoduché vyzkoušení stačí zakoupit wifi zásuvku a vyřešit napojení měniče elektrárny do systému. V reálném provozu je potřeba mít na všech odběrných místech měřiče spotřeby.