Podporovaná zařízení

Jaká zařízení Sophistio podporuje a jak ho začít využívat?

Napojení solárních elektráren

V případě řízení solárních elektráren můžeme využít několik typů napojení, přičemž každé má své výhody a nevýhody.

Propojení přes online API portálů měničů (např. SEMS portál, VRM portál, ...)

Většina moderních měničů odesílá svůj aktuální stav do cloudu výrobce měniče a je možné odtud data získat. Výhodou je rychlé nastavení bez nutnosti převodníků, nevýhodou mnohdy značně pomalá aktualizace dat. Tato metoda je vhodná pro prvotní vyzkoušení funkcí našeho systému, nicméně pro dlouhodobý provoz ji nedoporučujeme.

Propojení přes lokální síť

Většina měničů má také možnost vyčítání dat přes lokální síť pomocí Modbus TCP, MQTT, HTTP či vlastních protokolů. Výhodou bývá rychlá odezva, toto řešení již ale znamená potřebu převodníku (např. Raspberry Pi) v síti LAN.

Přímé propojení přes RS485

Opět drtivá většina měničů podporuje i tento druh připojení, který poskytuje nejpřímější data bez zpoždění. V tomto řešení je opět nutná fyzická instalace převodníku (např. Raspberry Pi) do lokální sítě a jeho přímé propojení kabelem se střídačem solární elektrárny. Tento typ napojení je také zajímavý tam, kde majitel elektrárny "nechce odesílat data do Číny", protože měnič potom není nutné mít vůbec přímo připojený k internetu.

Podporované solární měniče a další zařízení
Solární měnič Deye Solární měnič GoodWe Solární měnič Sermatic
Solární měnič Solax Solární měnič Victron Solární měnič Epever
Solární regulátory Solarcontrols Solární měnič Voltronic
(Axpert, MPP Solar, ...)
Mám zájem

Napojení tepelných čerpadel

Propojení tepelných čerpadel je mnohem specifičtější a každý výrobce a každý model mívají komunikaci řešenou jinak. Tepelná čerpadla nicméně obvykle disponují rozhraním MODBUS, vstupy 0-10V pro řízení výkonu kompresoru či dalšími digitálními vstupy, které můžeme využít. Novější tepelná čerpadla také často disponují vstupy SG Ready. Snažíme se dokázat komunikovat i se staršími typy, protože v případě tepelných čerpadel se vhodným řízením dají i u starších typů získat parametry nejnovějších modelů.

Podporovaná tepelná čerpadla
Tepelné čerpadlo Acond Tepelné čerpadlo IVT Tepelné čerpadlo LG
Tepelné čerpadlo MasterTherm Tepelné čerpadlo Nibe Tepelné čerpadlo Sinclair
Tepelné čerpadlo StiebelEltron Tepelné čerpadlo StiebelEltron
Mám zájem
Podporovaná zařízení pro IoT
Řídící jednotka RaspberryPi Řídící jednotka Unipi Řídící jednotka Shelly

Možnost využívat Sophistio z jakéhokoliv systému "smart home"

Vzhledem k otevřenosti a jasně definovanému rozhraní je samozřejmě možné Sophistio využít ze systémů jako Home Assistant, Node-RED, Domoticz a podobných.

Napojení průmyslových řídících systémů

Sophistio je možné využít v jakémkoliv řídícím systému i pro napojení profesionálních aplikací. Pomocí API můžete získat nejen data pro přímé řízení či přímo ovládat koncová zařízení, ale i různé předpovědi výroby a spotřeby či plány spuštění pro jednotlivé spotřebiče. Využití tak najde nejen u koncových uživatelů pro přímé ovládání, ale i v průmyslových profesionálních aplikacích v módu predikcí, kdy si řídící systém tyto informace již interpretuje sám a může je brát pouze jako "předpovědi a doporučení". V případě potřeby napojení existujících řídících systémů je možné vytvořit speciální komunikační rozhraní či naprogramovat převodník.

lock_open

Nejsme vázání na konkrétní výrobce

Snažíme se integrovat co největší množství zařízení bez ohledu na výrobce. Nevytváříme žádný uzavřený ekosystém a bojujeme proti řešením "musíte mít všechno od nás".
in_home_mode

I pro existující instalace

Jedním z našich cílů je pomoci s řízením již existujících a z pohledu řízení mnohdy odbytých instalací. Bojujeme proti řešením "tohle nejde, musíte si od nás koupit nový typ".
vpn_lock

Vše provozováno v ČR

Veškerá data jsou zpracovávána a ukládána na serverech umístěných v České republice. Nemusíte se tedy obávat, že Vaše data končí někde v Číně.