Sběr dat

Sophistio nemusí být jen řídící systém, ale může sloužit i jako dohledový systém a inteligentní dashboard

Přestaňte data zahazovat

Vaše řídící systémy každý den vytvářejí obrovské množství informací, které mohou být využity k optimalizaci provozu, zvýšení efektivity a snížení nákladů. Většinou se ale tato data zahazují a nikdo je nevyužívá. Možná je to jen protože je nikdo nepožaduje a možná jen nemáte efektivní nástroj, který by je dokázal zachytit, zpracovat a vyhodnotit. Se Sophistio máte možnost ukládat data z mnoha řídících systémů na jednom místě v cloudu, sledovat vývoj v reálném čase, analyzovat trendy a okamžitě reagovat na problémy.


  • Už žádné zbytečné servisní výjezdy jen pro ověření stavu zařízení nebo regulace
  • Žádné zbytečné dohady se zákazníky, že Vaše regulace funguje špatně - vše bude podloženo daty a grafy
  • Všechna data z různých zdrojů a systémů na jednom místě
  • Přístup k datům odkudkoliv v jednotném rozhraní

Sběr dat z jakýchkoliv systémů

Zaměřujeme se primárně na řízení energetických systémů, ale data dokážeme sbírat z jakéhokoliv řídícího systému. Pokud má Váš systém možnost komunikace přes internet, můžeme z něj data obvykle rovnou sbírat, archivovat a vytvářet z nich vizualizace. V případě, že stávající řídící systém nedokáže komunikovat přes internet, je možné doplnit převodník (např. z MODBUS na MQTT).

Komplexní sběr dat Vám umožní získat hlubší pochopení o fungování systému jako celku, identifikovat možné úspory a eliminovat nedostatky.


  • Snadné škálování kapacity nahoru nebo dolů podle Vašich potřeb
  • Nástroje pro analýzu a vizualizaci dat
  • Možnost vytváření predikcí na základě historických dat
  • API pro předání dat do dalších systémů

Inteligentní dashboard

Nedělitelnou součástí sběru dat je i dashboard pro dohled, kam máte možnost vložit grafy, hodnoty jednotlivých veličin, tabulky či součtové prvky. Vše uvidíte přehledně na jednom místě a můžete kombinovat i data z více řídících systémů do jedné přehledné obrazovky. Navíc máte možnost definice chybových stavů a jejich zobrazení na dashboardu. Dohled je možné rozšířit i o algoritmy detekce podezřelého chování, tedy stavy, které ještě nejsou chybou, ale mohou k ní vést.
hub

Jednotné řešení pro mnoho systémů

Pokud používáte zařízení mnoha výrobců a dohledujete je v různých nástrojích, můžete využít naše rozhraní pro unifikaci sběru dat a dohledu.
monitoring

Možnost prediktivních analýz

Na základě běžných provozních dat dokážeme vytvořit prediktivní model chování prakticky jakéhokoliv systému pracujícího s energiemi.
vpn_lock

Provozováno v ČR

Veškerá data jsou zpracovávána a ukládána na našich serverech umístěných v České republice. Pokud nedůvěřujete cloudovému řešení, je možné server pro sběr dat instalovat i lokálně.